Polityka Prywatności

Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności sklepu internetowego Dr Cichobieg.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników Użytkowników sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.drcichobieg.pl. 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Maria Czekaj prowadząca działalność ponad nazwą
Wait! Me Maria Czekaj z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 16 lok. 23, o numerze NIP: 1230975740, zwana dalej Administratorem Sklepu Wait! me.

Sposób zbierania i gromadzenia danych osobowych Użytkowników Sklepu

Dane osobowe zbierane i gromadzone są przez Sklep w następujący sposób: poprzez dobrowolne wypełnienie przez użytkownika formularzy dostępnych na stronie Sklepu, podczas kontaktu email lub telefonicznego, a także pobierane są automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora Sklepu w czasie aktywności użytkownika na stronie Dr Cichobieg. Sklep zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Wykorzystywanie zgromadzonych danych ograniczone jest do niezbędnego minimum, tj. przede wszystkim do realizacji zamówień oraz kontaktu między Sklepem a Użytkownikiem.

Zakres gromadzonych danych osobowych Użytkowników Sklepu

 1. Użytkownik, który dokonuje zakupu towarów oferowanych przez Dr Cichobieg me zobowiązany jest do podania: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu, pod który ma zostać dostarczony towar. W sytuacji, gdy Użytkownik Sklepu dokona rejestracji w jej ramach, Administrator Sklepu dodatkowo zobowiązany będzie do przetworzenia historii zamówień złożonych przez Użytkownika.
 2. Użytkownik w przypadku kontaktu telefonicznego lub kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail może zostać poproszony przez Administratora Sklepu o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu bądź adresu e-mail.
 3. Podczas aktywności użytkownika na stronie Sklepu system informatyczny automatycznie pobiera adres IP Użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, a nadto o wpisywanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku Sklepu. Dane te nie mają jednak charakteru danych osobowych i gromadzone są jedynie do celów statystycznych.

Cel zbierania danych osobowych Użytkowników Sklepu

 1. Dane osobowe użytkowników zbierane oraz gromadzone są przez Administratora Sklepu przede wszystkim w celu umożliwienia sprawnego przeprowadzenia transakcji między Sklepem a Użytkownikiem.
 2. Dane osobowe użytkowników, którzy założyli konto na stronie Sklepu są przetwarzane jedynie za ich zgodą, w celu uproszczenia procesu składania zamówień.
 3. Adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego wskazany przez Użytkownika w formularzu zamówienia wykorzystywany może być przez Administratora Sklepu do składania ofert promocyjnych, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę.
 4. Dane zbierane automatycznie przez system informatyczny podczas aktywności Użytkownika na stronie Sklepu będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych.

Udostępnianie danych osobowych Użytkowników Sklepu

 1. Administrator Sklepu nie gromadzi, nie wykorzystuje i nie ujawnia danych osobowych bez zgody Użytkownika.
 2. Sklep Wait! me korzystając z firmy kurierskiej przy realizacji zamówienia, przekazuje dane Użytkownika jedynie w celu dostarczenia towaru. W tym celu Administrator Sklepu przekazuje firmie kurierskiej: imię i nazwisko lub nazwę firmy Użytkownika, adres, pod który ma być dostarczona przesyłka oraz numer kontaktowy Użytkownika.
 3. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, dane osobowe Użytkownika Sklepu mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W pozostałych przypadkach Administrator Sklepu zapewnia, że nie przekazuje ani nie odsprzedaje danych osobowych swoich Użytkowników innym podmiotom.

Zmiana danych osobowych Użytkowników Sklepu

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do informacji na temat swoich danych zgromadzonych w Sklepie, jak i prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu Użytkownik powinien przesłać dyspozycję do Administratora Sklepu za pośrednictwem poczty internetowej na adres: maciek@drcichobieg.pl lub samodzielnie dokonać zmiany w panelu klienta.
 2. Użytkownik Sklepu może w każdej chwili zrezygnować z przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub zakazać przekazywania jego danych osobowych innemu podmiotowi (tj. firmie kurierskiej) bez podawania przyczyn, w sytuacji, gdy zakaz ten będzie wynikać ze złożonego zamówienia. W tym celu Użytkownik winien wysyłając taką informację do Administratora Sklepu na adres: maciek@drcichobieg.pl
 3. Złożona dyspozycja uwzględniona będzie przez Administratora Sklepu w przeciągu 24 godzin od momentu otrzymania takiej informacji.

Informacja o pliki cookies

 1. Sklep korzysta z plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkownika Sklepu i przekazywane są do korzystania ze stron internetowych Sklepu.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu umożliwienia logowania się do konta, monitorowania aktywności w sieci użytkowników oraz opracowania statystyk.
 3. Użytkownik w każdym czasie może zablokować zbieranie takich informacji wyłączając w ustawieniach swojej przeglądarki funkcję cookies. Ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies mogą wpływać na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej Sklepu.

Zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników Sklepu

 1. Administrator Sklepu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim Użytkownikom jak największą ochronę podczas ich internetowej aktywności na stronie Sklepu. W związku z powyższym przekazywane dane i informacje przechowywane oraz przetwarzane są z należytą starannością oraz zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.
 2. Administrator Sklepu zabezpiecza dane osobowe swoich Użytkowników stosując wysoki poziom zabezpieczeń opisany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 3. Do danych osobowych przetwarzanych w systemie operatora systemu ma dostęp jedynie Administrator Sklepu oraz osoby przez niego do tego upoważnione.

Zasady i zakres odpowiedzialność

 1. Administrator Sklepu zobowiązuje się zachować w poufności dane osobowe swoich Użytkowników. W wyjątkowych sytuacjach, Administrator dopuszcza możliwość zmiany zakresu gromadzonych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy jednoczesnym zachowaniu ochrony prywatności Użytkowników Sklepu.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności nie może stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Administratora Sklepu Wait! me, w sytuacji, gdy roszczenia te nie będą wynikały z przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 3. Administrator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na stronach, do których znajdują się odnośniki na stronie Sklepu.

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator Sklepu Dr Cichobieg zastrzega sobie prawo do zmiany oraz aktualizacji zasad Polityki Prywatności. O wszystkich modyfikacjach Użytkownicy Sklepu będą informowani w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu Sklepu.